NAB�R NA APLIKACJ� ADWOKACK�

Okr�gowa
Rada Adwokacka
w Warszawie

Twoja przegldarka nie akceptuje COOKIES w zwizku z czym niemoliwe jest przeprowadzenie procesu rekrutacyjnego. Aby poprawnie zainicjowa proces rekrutacji naley wczy akceptacj COOKIES w przegldarce!!!

NABR NA APLIKACJ ADWOKACK 2017

Szanowni Pastwo,

Niniejsza strona umoliwi Pastwu rejestracj w SYSTEMIE stworzonym na potrzeby naboru na aplikacj adwokack w Izbie Warszawskiej („SYSTEM NABORU”). Prawidowa rejestracja bdzie jednoczenie autoryzacj umoliwiajc Pastwu pniejsze kolejne logowania do SYSTEMU NABORU, ledzenie przebiegu stanu postpowania rejestracyjnego, czy te wprowadzanie zmian zgoszonych danych.

Krok po kroku zostan Pastwo poprowadzeni przez wypenianie kolejnych formularzy, niezbdnych dla penej kocowej rejestracji w SYSTEMIE NABORU. Po wypenieniu wszystkich formularzy, zostanie Pastwu przedstawiona ich kompletna zawarto celem zatwierdzenia/weryfikacji danych wraz z moliwoci ich wydruku.

Celem rozpoczcia procesu rejestracyjnego, prosimy o nacinicie pola z napisem "Rejestracja" znajdujcego si powyej.

UWAGA! Rejestracja elektroniczna w Systemie Naboru ma charakter wycznie informacyjny, usprawniajcy obsug Pastwa wnioskw. Nie stanowi zoenia zgoszenia o przystpieniu do egzaminu wstpnego na aplikacj adwokack w rozumieniu przepisw ustawy- Prawo o adwokaturze. Oznacza to, konieczno zoenia takiego zgoszenia wraz zacznikami w formie pisemnej na adres biura Okrgowej Rady Adwokackiej.

Dodatkowe informacje znajduj si na stronie Okrgowej Rady Adwokackiej w Warszawie

Logowanie do Extranetu
Login:
Haso: